Privacy verklaring

Dit privacy statement van Servicing You is van toepassing op al onze activiteiten en geldt voor zowel professionals als opdrachtgevers. 

Wij respecteren de privacy van alle hen die in contact komen met Servicing You. Daarom zorgen wij ervoor dat de persoonlijke informatie die u met ons deelt, vertrouwelijk wordt behandeld en verwerkt (hieronder verstaan wij elke handeling m.b.t. je persoonsgegevens, van moment van verzamelen t/m vernietigen: raadplegen, opslaan, delen met opdrachtgevers, verwijderen, etc.). Wij handelen hierin in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Al onze verwerkingsactiviteiten hebben als doel: het bemiddelen van (interim) professionals naar een nieuwe opdracht of vaste baan. Zonder uw gegevens zijn wij niet in staat om onze dienstverlening uit te voeren. 

Uw rechten

Voordat wij ingaan op de gegevensverwerking, wijzen wij u op uw rechten: 

  • Het recht op vergetelheid. Dit wil zeggen dat u het recht heeft om ‘vergeten’ te worden. U mag uw toestemming tot verwerking van uw gegevens op elk moment intrekken. Om uw gegevens te laten verwijderen uit onze systemen kunt u een verzoek indienen (via dirk.rozemeyer@servicingyou.nl ). 
  • Het recht op dataportabiliteit. U heeft het recht om persoonsgegevens over te laten dragen. 
  • Het recht op inzage. U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verwerken in te zien. 
  • Het recht op rectificatie en aanvulling. U heeft het recht om de persoonsgegevens te wijzigen of aan te vullen. 
  • Het recht op beperking van de verwerking. Dit wil zeggen dat u kunt aangeven om minder gegevens te laten verwerken. 
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). 

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Bij inschrijving, sollicitatie, plaatsing van een kandidaat en bij contactaanvragen van of een overeenkomst aangaan met een opdrachtgever verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens. Op uw verzoek laten wij u vooraf weten welke gegevens wij van u verzamelen en verwerken, met welk doel, hoelang we uw gegevens bewaren en met wie wij uw gegevens delen.