Manager Business Control & Staven, Rotterdam/Delft, 40 uur p/w (deels hybride)

Tijdelijk bijdragen aan de doelstellingen van deze opdrachtgever als een gewaardeerd, gerespecteerd en onafhankelijk business partner totdat vaste invulling is gevonden. Dicht op de business acteren en zo optimaal gebruik maken van elkaars kennis en kunde. Focus op efficiency doelstellingen en internal control van de business. Dat is Business Control bij deze opdrachtgever.

In deze rol ben je Hoofd Business Control van Staven, Markt & NetVerder. Staven bestaat uit 14 ondersteunende afdelingen binnen deze opdrachtgever, variërend van IT tot HR. Deze afdelingen ondersteunen de operatie zo goed mogelijk om hun strategie te realiseren en de energietransitie te faciliteren. De afdeling Markt zorgt voor juiste, klantgerichte verrekening van energiestromen tussen klanten, marktpartijen en deze opdrachtgever. Deze afdelingen bij elkaar hebben ongeveer 1.400 fte in dienst en hier gaat voor ruim € 250 miljoen aan kosten doorheen. NetVerder is een infra-partner voor warmte, stoom en biogas, als onderdeel van de opdrachtgever Groep en ontwikkelt en realiseert toekomstbestendige netwerken voor nieuwe energie.

Als Hoofd Business Control Staven & Markt leidt je de afdeling Business Control Staven & Markt en ben je business partner van de verschillende directeuren en managers. De focus van jouw afdeling ligt op een snelle en slimme informatievoorziening richting (interne) klanten, waardoor zij, op basis van jouw scherpe analyses, in staat zijn om effectief te kunnen sturen, beheersen en verbeteren. Je speelt een belangrijke rol in het standaardiseren van werkprocessen, het in control komen en blijven van de verschillende afdelingen en het realiseren van efficiency. Je hebt een goede visie en bent verantwoordelijk voor o.a. de implementatie van de Planning & Control cyclus, project control en finance vertegenwoordiging in de sector.

Als sparring partner van het management wordt mee- maar vooral ook vooruit gedacht! Zowel op financieel gebied, als op niet-financiële performance. In managementgesprekken helpt jouw afdeling de business met onder andere begrotingen en prognoses. De internal control is bij jou in goede handen. Naast het monitoren en verbeteren van efficiencydoelstellingen wordt advies gegeven ten aanzien van bedrijfseconomische vraagstukken. Goed lopende financiële processen en 6een optimale AO/IC leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de bedrijfsdoelstellingen.

Je geeft leiding aan een team van 6 á 7 professionals ((Senior) Business Controllers, Analisten Business Control). Je coacht jouw team, draagt zorg voor hun ontwikkeling en borging van hun expertise waarbij verdere professionalisering van het team geborgd wordt.

 

Jouw sterke punten.

Je hebt een track record als leidinggevend Business Controller. Je hebt een goed gevoel voor verhoudingen en weet wat er binnen je organisatieonderdelen speelt. Je weet daarbij goed de verbinding te maken en te houden. Een helicopterview hierbij is noodzakelijk om je rol goed te kunnen vervullen. Met jouw kennis, kunde en drive motiveer je de professionals van je afdeling om te acteren als een gewaardeerd, gerespecteerd en onafhankelijk business partner. Je bent flexibel en tactvol, maar zeker niet afwachtend. Je neemt initiatieven en acteert zelfstandig, accuraat, analytisch, constructief en assertief. Communicatieve eigenschappen? Jij hebt ze en je gebruikt ze om het management uit te dagen. Je adviseert ze proactief en motiveert je team bij te dragen aan het realiseren van onze doelstellingen. 

Wat jou wellicht hun nieuwe Hoofd Business Control Staven & Markt maakt?

  • Je bent een stevige professional met een afgeronde WO-opleiding.
  • Je hebt minimaal 10 jaar relevante werkervaring in Business Control, waarvan 3 jaar in een vergelijkbare (leidinggevende) functie.
  • Je hebt een continue verbetermentaliteit met oog voor het verbinden van en samenwerken met alle betrokken partijen. Je bent goed in stakeholder management.
  • Je (h)erkent het nut en noodzaak van data en weet deze op een slimme manier om te zetten in managementinformatie
  • We vragen intrinsieke motivatie om jouw eigen carrière vorm te geven.
  • Je bent fulltime beschikbaar voor de periode van 13 maart t/m 9 juni 2023 (bij goed presteren mogelijk verlengd).

 

Een goed team.

Meteen vanaf dag één maak je deel uit van de verschillende MT’s en het MT Business Control. Zij werken volgens hun @Work concept; daarbij werk je ongeveer de helft van de tijd op kantoor, de plek waar jij je collega’s ontmoet. Je standplaats is Blaak, maar je hebt de flexibiliteit om ook op ons kantoor in Delft te werken waar een onderdeel van de Staven zit. De andere helft van de tijd werk je thuis. Wel zo flexibel. Natuurlijk zorgen wij voor de juiste voorzieningen voor je thuiswerkplek..

Iets voor jou of iemand in je netwerk?

Heb je interesse in deze stevige opdracht bij energieke opdrachtgever in Rotterdam nabij het NS Centraal Station Blaak mail dan je actuele CV, onderbouwing en uurtarief incl. reiskosten naar dirk.rozemeyer@servicingyou.nl Voor meer informatie kan je contact opnemen met Dirk Rozemeyer op 06-52636489.