Interim Strategisch Adviseur/Relatiebeheerder, Utrecht/hybride, 24 uur p/w

Over opdrachtgever

Zij biedt informatie, voorlichting en ondersteuning aan ondernemers bij de belangrijkste thema’s op ondernemersgebied. Zij laten ondernemers starten, innoveren en groeien in binnen- en buitenland. Hun dienstverlening is gericht op digitaal gemak, simpelheid en snelheid, met persoonlijke aandacht daar waar gewenst of nodig. Zij zijn op zoek naar een Strategisch Adviseur / Relatiemanager voor 24 uur p/w die de buitenwereld verkent en meeneemt in hun visie en missie.

Wat ga je doen?
Je helpt deze opdrachtgever zich tijdig te positioneren binnen strategische dossiers op het gebied van informatie en advies, inclusief regio- en innovatiestimulering.

 • Je durft positie in te nemen, waarbij je de rode draad met betrekking tot behoeften en ontwikkelingen van partijen strak in beeld houdt.
 • Je onderhoudt proactief contact met ketenpartners om activiteiten en strategische positionering/samenwerking af te stemmen.
 • Je weet wat er bij komt kijken om op (hoog) bestuurlijk strategisch niveau te adviseren en beïnvloeden. Dus ook wat nodig is om (mogelijk tegenstrijdige) politieke belangen het hoofd te bieden door te schakelen met jouw benaderwijze.
 • Tevens stuur je binnen deze opdrachtgever op de positionering.

Wat vragen zij?
Je bent beschikbaar om een stakeholderanalyse/beïnvloedingsstrategie vorm te geven, op te volgen en de verbinding intern en extern vorm te geven. Daaronder valt ook bestuurlijke afstemming extern en je neemt het team mee in je keuzes, creëert draagvlak en fungeert als een voorbeeld. Als verandermanager c.q. adviseur heb je daar ervaring mee. Ervaring met het aansturen, vormgeven of begeleiden van innovatietrajecten alsmede kennis van het stakeholderveld rondom innovatiestimulering is een pré.

Ideale kandidaat beschikt over de volgende competenties:

 • Organisatie sensitiviteit > Heeft inzicht in en is alert op (in)formele verhoudingen, posities en belangentegenstellingen binnen en buiten (de) organisatie(s) en kan daar adequaat op inspelen.
 • Communiceren > Heeft excellente communicatieve vaardigheden. Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.
 • Netwerken > Legt, verstevigt en onderhoudt contacten met degenen, met wie gestelde doelen bereikt kunnen worden.
 • Analytisch vermogen > Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.
 • Omgevingsbewustzijn > Is extern georiënteerd en alert op (maatschappelijke, politieke en economische) ontwikkelingen die invloed hebben op de organisatie en/of de markt.

Daarnaast beschikt de kandidaat over:

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding, bij voorkeur op het gebied van Bedrijfseconomie, Bestuurskunde of Verandermanagement.
 • Aantoonbare kennis van en met beleidsmakers bij departementen en (hoog)bestuurlijke afstemming en innovatietrajecten.
 • Aantoonbare kennis van lopende en toekomstige ontwikkelrichtingen op gebied thema’s of partners op gebied van informatie en advies, regio- en innovatie stimulering binnen de overheid.
 • Actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring in een soortgelijke functie.
 • Actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met een adviseursrol binnen de overheid.
 • Actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met planningspakket Verint.
 • Actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met stakeholderanalyse / beïnvloedingsstrategie vorm te geven, op te volgen en de verbinding intern en extern vorm te geven.

Van belang voor deze interim opdracht

 • Kandidaat heeft een aantal jaren aantoonbare ervaring met het aansturen, vormgeven of begeleiden van innovatietrajecten alsmede kennis van het stakeholderveld rondom innovatiestimulering.
 • Kandidaat heeft een netwerk op bestuurlijk en top-ambtelijk niveau.
 • 24 uur p/w beschikbaar gedurende de periode van 1 januari 2024 t/m 1 juli 2024 (met mogelijke optie op verlenging).
 • Standplaats van deze opdrachtgever is Utrecht, nabij het Centraal Station. Daarnaast behoort deels remote werken ook tot de mogelijkheden.
 • Maximum inkoop uurtarief incl. reiskosten bedraagt € 90,- excl. BTW.
 • Eventuele intake gesprekken zullen plaats vinden in de week van 13 tot 20 december 2023.

Iets voor jou?

Geïnteresseerde interim kandidaten kunnen per omgaande – maar uiterlijk 6 december vóór 11.00 uur – hun interesse kenbaar maken door hun actuele profiel én persoonlijke onderbouwing voor deze opdracht te mailen naar dirk.rozemeyer@servicingyou.nl

Voor meer informatie bel je naar Dirk Rozemeyer, bereikbaar op nummer 06-52636489.