Interim Projectleider Optimaliseren Ketensamenwerking HM, Leiden, 16 uur p/w

In de regio Hollands Midden hechten gemeenten en samenwerkingspartners veel waarde aan een goede onderlinge samenwerking. In de praktijk wordt geconstateerd dat er sprake is van terugkerende vraagstukken in casuïstiek die te maken hebben met het ontbreken van duidelijke afspraken over regievoering en escalatie. 

Het organiseren van regie is een belangrijk aspect in (complexe) casuïstiek. Gemeenten willen dat partijen regie pas overdragen als er duidelijkheid is wie dit overneemt en daar consensus over is. In de praktijk wordt ervaren dat in lokale situaties regie een uitdaging is. Inhoudelijk is er vaak wel verantwoordelijkheid, maar op het totale proces ontbreekt dat. Een vorm van (proces)regie is regionaal georganiseerd binnen het Zorg- en Veiligheidshuis, maar de paradox is dat escalatie naar het Zorg- en Veiligheidshuis voorkomen kan worden als eerder in het proces regie goed geregeld is. Knelpunten bij regie die steeds terugkomen zijn:

 • Onvoldoende tijd en ruimte voor regie;
 • Als er geen crisisregisseur is aangewezen (formeel of informeel) ligt regie vaak bij dezelfde partners (wijkteams). Andere partners nemen nauwelijks regierol.
 • Er is onduidelijkheid over beleggen van regie. Daar zijn geen afspraken over en dus wordt er per casus gediscussieerd.

In het verlengde van het regievraagstuk is tijdig op- en afschalen in (complexe) casuïstiek cruciaal. Op dit moment gebeurt dit weinig en slechts op casusniveau. In essentie gaat het om de vragen: Wanneer gaan we opschalen (of juist afschalen) en wat doe je als de samenwerking stagneert of er zich onveilige situaties voordoen?


Opdracht tot optimalisering van de samenwerking:
Schrijf een plan van aanpak op hoofdlijnen hoe in de regio Hollands Midden te komen tot:
1) een gedeelde visie op en vastgestelde afspraken over ‘regie’: zowel lokaal als in de samenwerking tussen gemeenten en (de partners van en diensten in) het Zorg- en Veiligheidshuis HM.
2) een gedeeld beeld van hoe te escaleren in casuïstiek, zowel voortkomend uit knelpunten in de interventiemogelijkheden als knelpunten in de samenwerking.

Maak in dit plan van aanpak duidelijk welke stappen er nodig zijn om te komen tot consensus en vaststelling op deze twee vraagstukken, geef daarbij ook een doorlooptijd aan.
3) Geef uitvoering aan het plan van aanpak met als projectresultaat de implementatie en borging van de uitkomsten van de opgaven 1 en 2.

 

Gewenste kandidaat beschikt over:

 • Je beschikt aantoonbaar over ruime ervaring in het werkveld van Zorg, Veiligheid en Sociaal domein.
 • Je bent bekend met de sociale kaart van de regio Hollands Midden.
 • Je hebt aantoonbare kennis van veranderprocessen in complexe samenwerkingen.
 • Je bent op de hoogte van de relevante wet- en regelgeving.
 • Je bent proactief, initiatiefrijk en bent in staat knelpunten tijdig te signaleren en hierop te anticiperen.
 • Je beschikt over goede mondeling en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

 

Interviewplanning

De interviews zullen plaatsvinden op dinsdag 22 en/of woensdag 23 augustus

 

Toelichting op rooster

16 uur p/w flexibel in te vullen.

 

Eisen

 • Je beschikt over ruime ervaring op de overlappende domeinen Zorg, Veiligheid en sociaal domein
  Referentie vereist
 • Je hebt kennis van de sociale kaart van de regio Hollands Midden

 

Beschikbaarheid

Je bent minimaal voor de gevraagde uren beschikbaar in de periode van 1 september 2023 t/m mei 2024. Mogelijk nog verlengd voor 3 maanden.

 

Van belang voor gunning

 • Toon aan dat je de ambitie van de regio op de vraagstukken onderschrijft.
 • Beschrijf wat maakt dat je een flexibele, proactieve, oplossingsgerichte projectmanager bent die beschikt over daadkracht en overtuigingskracht.
 • Je hebt aantoonbare ervaring met verandervraagstukken in een complex werkveld.

 

Iets voor jou of iemand in je netwerk?

Voldoe je aan het profiel en ben je voor genoemde periode van 1 september 2023 tot 31 mei 2024 beschikbaar voor 16 uur p/w? Stuur dan per omgaande je actuele CV, persoonlijke onderbouwing en uurtarief incl. reiskosten, excl. BTW naar dirk.rozemeyer@servicingyou.nl

Voor meer informatie bel je naar Dirk Rozemeyer op 06-52636489.