Interim Projectleider herijken crisisorganisatie, Leiden, 20 uur p/w

Over opdrachtgever

Deze opdrachtgever in Leiden is, als onderdeel van de veiligheidsregio, verantwoordelijk voor het voorbereiden en uitvoeren van de GHOR-taak. De GHOR-taak richt zich daarbij op risicobeheersing en crisisbeheersing, waarbij de DPG, als leidinggevende van de GHOR, een sterke adviserende taak heeft richting zorgpartners en het openbaar bestuur, en namens dat openbaar bestuur de voorbereiding van de zorgketen op rampen en crisis, en hun keten-overstijgende samenwerking daarbij, bewaakt. Tijdens een crisis ondersteunt de GHOR de inzet van de zorgpartners, heeft regie op keten overstijgende inzet en maakt namens de zorgketen deel uit van de multidisciplinaire crisisorganisatie.

Wat ga je doen?
Binnen het landschap van crisisbeheersing zien we een verschuiving in aard en kenmerken van crises. Langdurende en bovenregionale/landelijke crises komen vaker voor, en vragen om andere competenties dan de kortdurende en lokale of regionale ‘flitsrampen’. De COVID-crisis heeft veel invloed gehad (en nog steeds) op de maatschappij, de zorgketen, de instellingen, de netwerken acute zorg en de GHOR. Daarnaast spelen, deels ten gevolge van deze veranderingen, een aantal (bestuurlijke) ontwikkelingen als bijvoorbeeld de wetsevaluatie Wvr en Wpg. Het veranderend crisislandschap, de genoemde (bestuurlijke ontwikkelingen), en de reflectie vanuit de COVID-crisis, zijn op hun eigen manier van invloed op (het managen van) geneeskundige hulpverlening en keten continuïteit van zorg. Bovenstaande meer overstijgende ontwikkelingen, in combinatie met incidentervaringen in de regio zoals recent het treinongeval bij Voorschoten en de industriebrand Ter Aar, hebben geleid tot reflectie binnen het GHOR-bureau en de wens de eigen crisisorganisatie te herijken.

 

Gewenste profiel van de ideale kandidaat:

 • De wereld van risico- en crisisbeheersing in de veiligheidsregio en dan met name die vanuit de Witte Kolom, is voor jou bekend terrein.
 • Je bent een ervaren Projectleider die vaker projecten gericht op informatie-management of het implementeren van nieuwe ontwikkelingen heeft geleid.
 • Jouw onderzoeken leveren heldere analyses op en leiden tot uitvoerbare projecten.
 • Je hebt aantoonbare ervaring in het Opleiden, Trainen en Oefenen van crisisfunctionarissen, in het bijzonder de crisisfunctionarissen van de GHOR of uit de zorgketen.
 • Je bent een ervaren Projectleider die vaker projecten in de veiligheidsregio’s of de witte kolom heeft geleid.
 • Netcentrisch werken, LCMS en LCMS-GZ hebben geen geheimen voor jou en je hebt een duidelijke visie op informatiemanagement en de nieuwe ontwikkelingen die hier invloed op (kunnen) hebben, maar kunt ook inschatten wat de gevolgen van veranderingen in de keten zullen hebben.
 • Je kent en begrijpt de knelpunten die in de witte keten op operationeel, tactisch en bestuurlijk niveau spelen.
 • Je hebt een breed netwerk dat je kunt inzetten om het project Herijken van de crisisorganisatie tot een succes te maken.
 • Het gaat om een interim opdracht voor 20 uur p/w waarbij de standplaats Leiden is. Op de maandagen en de dinsdagen ben je in ieder geval op kantoor aanwezig.
 • Duur van de opdracht is van 1 januari tot 28 juni 2024 (met mogelijke optie tot verlenging).
 • Maximum inkoop uurtarief inclusief reiskosten bedraagt € 102,50 excl. BTW.

 

Belangrijke competenties en vaardigheden voor de uitvoering van deze functie:

 • Goede schriftelijke en mondelingen uitdrukkingsvaardigheid.
 • Goed ontwikkeld analytisch en beoordelingsvermogen.
 • Je werkt zelfstandig, proactief en oplossingsgericht.
 • Je bent creatief in het zoeken naar oplossingen voor complexe vraagstukken.
 • Je bent toegankelijk voor de collega’s uit alle lagen van de GHOR organisatie.
 • Je kunt collega’s meenemen in veranderingen die uit het project naar voren zullen komen.

 

Interviewplanning

In de week van 18 tot 22 december 2023 vinden de gesprekken plaats. Gelieve daar rekening mee te houden.

Iets voor jou?

Geïnteresseerde interim kandidaten kunnen per omgaande – maar uiterlijk 12 december vóór 10.00 uur – hun interesse kenbaar maken door hun actuele profiel én persoonlijke onderbouwing voor deze opdracht te mailen naar dirk.rozemeyer@servicingyou.nl

Voor meer informatie bel je naar Dirk Rozemeyer, bereikbaar op nummer 06-52636489.