interim Directeur Financiën, Den Haag/hybride, 40 uur p/w

Context

Het hoofd van de afdeling Financiën gaat deze opdrachtgever, na bijna 20 jaar in diverse functies voor hen werkzaam te zijn geweest, verlaten voor een andere mooie opdracht aan de andere kant van het land. Terwijl zij op zoek gaan naar een vaste opvolger, zijn zij per 1 januari of zoveel eerder als mogelijk op zoek naar een interim Directeur Financiën om de tussenliggende periode te overbruggen.

 

Over opdrachtgever

Deze non-profit opdrachtgever is de belangrijkste wetenschapsfinancier in Nederland en zorgt voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. Het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek en het vergroten van wetenschappelijke en maatschappelijke impact – oftewel het succes van hen – valt of staat met de inzet, kwaliteit, bevlogenheid en diversiteit van onze medewerkers. Zij werken elke dag weer aan een inclusieve omgeving waarin alle medewerkers hun talenten kunnen ontwikkelen en zich gewaardeerd en betrokken voelen. Een werkomgeving waarin ruimte is voor verschillen en waarin iedereen kan uitblinken, zich geïnspireerd en gemotiveerd voelt.

Deze opdrachtgever is een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) met wettelijk vastgelegde taken en een OOB status. De organisatie valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Zij heeft een Raad van Bestuur, een x-domeinorganisatie (x-D) en een x-institutenorganisatie (x-I). x-D organiseert de programma’s en financiering voor onderzoek. Op basis van adviezen van deskundige wetenschappers en relevante experts uit binnen- en buitenland selecteert en financiert x-D onderzoeksvoorstellen. x-D investeert jaarlijks met een budget van € 1,4 miljard in ongeveer 7.000 onderzoeksprojecten aan universiteiten, hogescholen en andere kennisinstellingen. Het gaat zowel om onderzoek uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid, praktijkgericht onderzoek.

 

Wat ga je doen binnen de x-Domeinorganisatie van deze opdrachtgever?

 • In deze functie ben je verantwoordelijk voor de financiële strategie, de begroting en de jaarrekening van x-D. Verantwoordelijkheid voor de Planning- en Control cyclus, de managementrapportages en advies over knelpunten en prognoses horen daarbij. In lijn met de opdrachtgever-strategie lever je bovendien een belangrijke bijdrage aan de adequate inrichting en werking van de primaire processen.
 • Als interim Directeur Financiën heb je ook een verantwoordelijkheid op concernniveau van deze opdrachtgever. Je bent verantwoordelijk voor de consolidatie van de jaarrekening van x-D en x-I, risicomanagement, tax en treasury.
 • Als leidinggevende van de afdeling Financiën ligt de focus vooral op het behouden van gedreven en enthousiaste medewerkers en de ontwikkeling van de expertise binnen de diverse teams. Bij de afdeling Financiën van x-D werken ongeveer 60 collega’s in de teams Business & Project Control, Concern Control, Proces & Kwaliteit, Informatie & Innovatie en de Financiële Administratie. Je bent zelf direct leidinggevende van de medewerkers in het team Concern Control. De andere teams hebben een Teamleider.
 • Je bent met je financiële en fiscale expertise en brede organisatiekennis een belangrijke sparringpartner en adviseur voor de Directeur Bedrijfsvoering & Financiën x-D en de portefeuillehouder Bedrijfsvoering & Financiën in de Raad van Bestuur. Je legt verantwoording af aan Directeur Bedrijfsvoering en Financiën.
 • Je bent lid van het MT van de directie Bedrijfsvoering x-D en draagt in die hoedanigheid samen met de hoofden P&O, I&A, Communicatie, Juridische Zaken en Facilitair Beheer & Inkoop bij aan geïntegreerde ondersteuning en advisering vanuit de directie Bedrijfsvoering aan de domeinen.
 • Je onderhoudt verder contacten met de domeindirecteuren, het Hoofd Financiën van x-I en de interne audit. Je vertegenwoordigt deze opdrachtgever in extern overleg ten aanzien van strategische en tactische financiële vraagstukken. In die hoedanigheid heb je contact met OCW, EZK, RVO, ZonMw, de externe accountant en de auditcommissie van de Raad van Toezicht.

 

Actuele aandachtsgebieden/lopende projecten gedurende de interim-periode:

 • Planning en Control cyclus: bestuurlijke en financiële T3 rapportages 2023 van x-D, enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening, T1 rapportages 2024 x-D, start begrotingscyclus 2025.
 • Project herijking intern financieel verdeelmodel: bestuurlijke besluitvorming en implementatie in Begroting 2025.
 • Visie en roadmap financieel systeem: ontwikkelen huidig financieel systeem naar web based versie, start aanbesteding financieel systeem naar cloud versie.
 • Strategische personeelsplanning en teamontwikkeling: doorzetten van en vasthouden aan de ambities en afspraken. Ondersteunen van teamleiders bij doorontwikkeling van de teams binnen de afdeling.
 • Organisatie breed programma CIO- Informatiemanagement: afronden programma en borging in de lijn.

 

Functie-eisen

 • Open, coachende en transparante leiderschapsstijl.
 • Zowel teambuilder als iemand die zaken voor elkaar krijgt.
 • Inhoudelijk en conceptueel sterk, een strategische denker maar ook doener.
 • Aantoonbare werkervaring en gedegen kennis binnen Finance (harde eis).
 • Antoonbare werkervaring van minimaal 8 jaar met leidinggeven aan een grote afdeling, met meerdere financiële teams (harde eis).
 • Een afgeronde WO-opleiding Accounting (harde eis)
 • Een RA- of RC-titel (pré).
 • Aantoonbare kennis van én ervaring met een planning & control cyclus en financieel bestuurlijke en beleidsmatige processen in een complexe organisatie (harde eis).

 

Welke persoonlijkheid past hier?

Een verbindende en doortastende persoonlijkheid met natuurlijk gezag. Daarbij weet je rust en relativeringsvermogen te behouden. Je geeft ruimte, neemt verantwoordelijkheid en bent iemand die het professioneel samenspel binnen de organisatie optimaliseert. Je schakelt makkelijk tussen strategische vraagstukken en operationele problemen en je bent in staat om tot oplossingen te komen. Je kunt snel acclimatiseren en je weet anderen positief te stimuleren in hun werk en ontwikkeling. Daarnaast beschik je over onderstaande competenties:

 1. Samenwerken
 2. Luistervaardig
 3. Doel- en resultaatgericht
 4. Relativerend
 5. Organisatie- en omgeving sensitief
 6. Ondernemend/verbindend
 7. Pragmatisch
 8. Communicatief

 

Iets voor jou of iemand in je netwerk?

 • Ben je enthousiast na het lezen van dit profiel en voldoe je in ieder geval aan de harde eisen gesteld door onze opdrachtgever? Reageer dan per omgaande met je actuele CV, persoonlijke onderbouwing en all-in uurtarief (incl. reiskosten, excl. BTW) naar dirk.rozemeyer@servicingyou.nl Voor vragen kan je bellen naar Dirk Rozemeyer op nummer 06-52636489.
 • Gewenste startdatum is: 1 januari 2024 of zoveel eerder als mogelijk.
 • Duur van de opdracht is: 6 maanden.

Eventuele intakegesprekken zullen plaatsvinden in de week van 20 november.