HRM Manager, Utrecht, 40 uur p/w

Als HRM Manager weet je vanuit de strategie van opdrachtgever en met een duidelijke visie op HRM, richting en sturing te geven aan het HRM beleid. Je krijgt energie van het verder brengen van de HRM organisatie. Hierbij beweeg je moeiteloos tussen operatie en strategie. De HRM Manager fungeert als top adviseur voor de RvB wat betreft het HRM beleid in brede zin en de ontwikkeling van het leiderschap in de organisatie.

Opdrachtgever transformeert momenteel naar een agile werkende digitale organisatie die sterk inspeelt op de behoeften van de klant, ben jij in staat om te doorzien welk effect dat voor medewerkers en de organisatie heeft. Verder ontwikkel je beleid om daar proactief op in te spelen. Je bent gericht op samenwerken, waarbij je met het MT tot de gewenste resultaten komt. Je weet in een krappe arbeidsmarkt het juiste talent op te sporen en je hebt een realistische visie op de juiste in-, door- en uitstroom in een organisatie op basis van strategische personeelsplanning.

Door je inzicht in behoeften van organisatie en medewerkers en je goede relaties met stakeholders zoals vakbonden en de OR weet je bruggen te slaan, risico’s te onderkennen en daarop tijdig in te spelen. Je bent sterk in het scheppen van een veilige cultuur, waarin professioneel en effectief gedrag tot bloei kan komen. Je weet effectief om te gaan met verschillen tussen groepen medewerkers en gedrag te bevorderen waarin verantwoordelijkheid nemen, aanspreken, samenwerking en betrouwbaarheid kenmerkend zijn. Je schakelt op een natuurlijke wijze tussen strategisch, tactische en operationeel niveau en je bent sterk in het neerzetten van een visie en beleid, maar net zo goed in het vertalen naar de uitvoering, het managen daarvan en het boeken van resultaten.

 

Wat ga je doen?

 • Dagelijks geef je leiding aan de afdeling HRM die bestaat uit de teams Business Partners, Beleidsadviseurs, Recruitment en Services (in totaal ca. 34 fte) en brengt deze op een hoger niveau. De afdeling zet de eerste stappen richtring een volwassen HR dienstverleningsmodel en werkt sinds twee jaar op een agile werkwijze en moet zich in beide verder ontwikkelen.
 • Als HRM Manager ben je primair verantwoordelijk voor het verdere professionalisering van de afdeling. Daarbij hoort het (verder) implementeren van het HR dienstverleningsmodel, het fundament van de afdeling en de optimalisatie van taken, management informatie, digitalisering van werkprocessen en -wijze.
 • Als onderdeel van de agile transformatie integreer je het Agile Center of Excellence binnen HRM en geef je leiding aan de Agile Coaches.
 • De transformatie van/bij opdrachtgever maakt het noodzakelijk dat HRM de organisatie optimaal ondersteunt en faciliteert in het ontwikkelen naar een digitale, wendbare en klantgerichte organisatie met een effectieve professionele cultuur.
 • Je ontwikkelt employability en dus blijvende inzetbaarheid binnen of buiten de organisatie tot de norm in het denken van medewerkers.
 • Je zet deze opdrachtgever effectief op de kaart op de arbeidsmarkt voor “digital” personeel.
 • Jij weet wat belangrijk is in leiderschap en vertaald dit naar leiderschapsontwikkeling van het management.

Daarnaast beschik je o.a. over:

 • Een afgeronde universitaire opleiding in de richting van HRM en/of MHD;
 • Aantoonbare ervaring met het aansturen van een HRM afdeling bij organisaties met meer dan 1.500 werknemers;
 • Aantoonbare ervaring met werven, ontwikkelen en vasthouden binnen organisaties waar in meerderheid digitale professionals werkzaam zijn;
 • Aantoonbare ervaring met strategische beleidsadvisering op HRM terrein, met strategische personeelsplanning en inzet van mobiliteit als instrument;
 • Aantoonbare ervaring met transformatie en change van organisaties (heeft digital/agile transformaties doorgevoerd);
 • Heeft inzicht in de gehele scope van HR (instroom, doorstroom en uitstroom);
 • Inzicht in efficiënte besluitvormings- en werkprocessen binnen organisaties;
 • Vaardigheid in het opstellen van beleidsadviezen, redigeren van teksten en vormgeven van adequate communicatie;
 • Een sterke leider die mensen kan mobiliseren op een positieve manier;
 • Kan agile denken en werken;
 • Kenner van de politieke, ambtelijke wereld en heeft daar affiniteit mee;
 • Goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen en effectieve werkrelaties (complexe stakeholder management ervaring;
 • Een integere benadering van vraagstukken, heeft gevoel voor sociale en psychologische veiligheid;
 • Kennis van relevante regelgeving.

Je herkent je in de volgende persoonlijkheidskenmerken:

 • Communicatief zeer vaardig in begrijpelijke taal op elk niveau;
 • Empathisch, respectvol, integer, betrouwbaar, benaderbaar/toegankelijk, oog en oor voor de belangen van anderen, netwerker;
 • Enthousiasmerend, inspirerend, innovatief, faciliterend, humor, creatief op vorm en inhoud;
 • Stabiele persoonlijkheid, consistent in houding en gedrag;
 • Natuurlijke autoriteit die groepen kan beïnvloeden in complexe en/of gevoelige processen;
 • Straalt kracht en betrouwbaarheid uit.

Gewenste competenties:

 • Samenwerken: handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.
 • Communiceren: verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.
 • Overtuigingskracht: is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.
 • Resultaatgericht: de kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.
 • Verantwoordelijkheid nemen: de kandidaat heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Daarnaast is hij/zij aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

De ideale interim kandidaat voldoet in ieder geval aan het volgende:

 • Kandidaat heeft naast een afgeronde WO HRM opleiding, minimaal een WO leergang in Verandermanagement en een leergang in HRM Strategie.
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van relevante wet- en regelgeving binnen het personele domein van een publieke organisatie.
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van de politieke, ambtelijke wereld en heeft daar affiniteit mee.
 • Kandidaat is in het bezit van een Agile/Scrum certificaat.
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met het aansturen van een HRM afdeling bij organisaties met meer dan 1.500 werknemers.
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met werven, ontwikkelen en vasthouden binnen organisaties waar in meerderheid digitale professionals werkzaam zijn.
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met strategische beleidsadvisering op HRM terrein, met strategische personeelsplanning en inzet van mobiliteit als instrument.
 • Kandidaat heeft minimaal 10 jaar aantoonbare ervaring met transformatie en change van organisaties.
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met en inzicht in de gehele scope van HR (instroom, doorstroom en uitstroom).
 • Kandidaat heeft minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met het werken met ontwikkelen en implementeren van HRM strategie en HRM dienstverleningsmodel.

Duur van deze fulltime opdracht is van 8 februari t/m 1 juli 2021 met mogelijk optie tot verlenging. Standplaats in Utrecht, maar vanwege Covid-19 zal er ook veel vanuit huis gewerkt worden in lijn met RIVM richtlijnen.

 

Interesse?

Voldoe je aan het profiel en de beschreven vereisten voor deze interessante opdracht upload dan je actuele CV, persoonlijke motivatie en datum per wanneer je beschikbaar bent voor deze opdracht d.m.v. onderstaand formulier. Voor meer informatie, bel je naar Dirk Rozemeyer, tel 06 – 52 63 64 89.

Dank voor het delen in je netwerk.