HRM Expert Arbo Adviseur, Utrecht, 40 uur p/w

De afdeling HRM geeft vorm aan een nieuw HRM Dienstverleningsmodel. Binnen het team HRM Experts is ruimte ontstaan om de verschillende HRM thema’s opnieuw vorm te geven en te professionaliseren. Eén van die thema’s is: Arbo & Verzuim. Je geeft mede vorm aan de nieuwe rol van Arbo Adviseur binnen het team van HRM Experts. Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van het arbobeleid en geeft input voor het jaarplan. De geldende wet- en regelgeving is daarvoor, naast de organisatie-strategie, een belangrijk kader.

Wat ga je doen?

Je bewaakt, coördineert en voert werkzaamheden uit op het gebied van arbeidsomstandigheden waaronder de organisatie van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E), update van het agressie protocol, implementatie van hybride werken, coördinatie van ergo coaches en afstemming met de vertrouwenspersonen in relatie tot ongewenste omgangsvormen. Je denkt en doet actief mee als het gaat om verdere professionalisering van het Arbo instrumentarium en het verder bouwen aan een gezonde werkomgeving en geeft aanzet tot vitaliteitsbeleid, waar het werkplezier van de medewerkers van deze organisatie het uitgangspunt is. Dit veranker je in praktisch beleid.

Binnen HRM werk je samen met de HRM Experts. Je hebt hierbij vooral en meer intensiever contact met de Verzuimspecialist die binnen opdrachtgever op complexe verzuimdossiers adviseert en de uitvoering van de wetgeving monitort. Verder ben je op jouw vakgebied Adviseur voor de HRM Business Partners en HRM Manager. Daarnaast heb je vanuit deze rol regelmatig afstemming met de collega’s van de afdelingen HRM Services, Facilitair en Huisvesting. Bij meldingen of klachten op gebied van ongewenste omgangsvormen adviseer je de HRM Business Partner en in voorkomende gevallen de leidinggevende. Voor de ontwikkeling en uitvoering van het beleid heb je ook te maken met de bevoegdheden van de ondernemingsraad.

In deze opdracht ga je in ieder geval de volgende opdrachten uitvoeren:
Mede vormgeven van de rol van Arbo Adviseur en preventiemedewerker binnen deze organisatie.

 • Signaleren en initiëren van noodzakelijke ontwikkelingen en beleid in relatie tot deze expertise.
 • Afronding uitvoering van de RI&E;
 • Leveranciersmanager van Arbodienstverlener Human Capital Care (HCC);
 • Update agressieprotocol (inclusief afstemming met OR);
 • Afstemming met Vertrouwenspersonen en Klachtencommissie Ongewenste Omgangsvormen;
 • Informeel overleg met de OR (1x per kwartaal);
 • Implementatie toolkit werkdruk;
 • Bijdrage leveren aan de kwartaal verzuimanalyse in samenspraak met de HRM Data-Analist en HCC.

 

Wie zoeken we hiervoor?

Voor deze opdrachtgever zijn we zoek naar een ervaren Arbo Adviseur die hen komt versterken voor 3-4 dagen in de week.

 • Minimaal HBO met aanvullende opleiding op het gebied van Arbomanagement/-coördinator;
 • Zelfstandig en zeer hands-on zodat je meteen aan de slag kunt;
 • Goed kunnen omgaan met tijdsdruk, vanwege de ad hoc aard van veel van de werkzaamheden;
 • Klantgerichte instelling;
 • In staat is te werken in een omgeving die dynamisch is.

 

Gewenste competenties

Samenwerken
Handelt vanuit het groepsbelang en levert samen met anderen een bijdrage aan het gemeenschappelijke resultaat en aan de relaties en sfeer in de groep.

Communiceren
Verwoordt gedachten helder en vlot, brengt mondeling en schriftelijk een boodschap begrijpelijk over aan anderen en weet hierbij hun aandacht vast te houden.

Overtuigingskracht
Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.

Resultaatgericht
De kandidaat werkt doelgericht en vasthoudend naar resultaten toe en weet het resultaat op efficiënte en effectieve wijze te realiseren.

Verantwoordelijkheid nemen
De kandidaat heeft plichtbesef en voelt zich er verantwoordelijk voor dat het afgeleverde werk of een beslissing aan bepaalde eisen voldoet. Daarnaast is hij/zij aanspreekbaar op resultaten van afgesproken acties.

 

Van belang voor deze interim opdracht met standplaats in Utrecht voor de duur van iig 1 oktober 2021 t/m 1 april 2022:

 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde HBO opleiding Personeelsmanagement en bij voorkeur aantoonbare kennis van Verzuimwetgeving;
 • Afgeronde opleiding is op het gebied van Arbomanagement en Arbowetgeving;
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 4 jaar aantoonbare ervaring als Arbo Coördinator of Arbo Adviseur in een kantoororganisatie;
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 2 keer aantoonbare (projectmatige) uitvoering van RI&E.

 

Interesse?

Iets voor jou of iemand in je netwerk? Stuur dan je actuele CV én persoonlijke onderbouwing vóór 5 september naar dirk.rozemeyer@servicingyou.nl of bel naar 06-52636489 voor meer informatie.