CRM Project Manager, Utrecht/remote, 40 uur p/w

Over opdrachtgever

Deze opdrachtgever wil onmisbaar zijn voor veilig en zeker zakendoen in Nederland. Om deze missie te realiseren, zetten ze als organisatie grote stappen. Niet alleen door het digitaliseren van onze dienstverlening, maar vooral door de klant steeds als uitgangspunt te nemen voor hun dienstverlening. Hun klanten zijn ondernemers van groot tot klein, publieke instanties en overige organisaties zoals stichtingen en verenigingen. Hen willen ze persoonlijk, gemakkelijk en op een betrouwbare manier van dienst zijn. Om hierin sneller en flexibeler te kunnen acteren, werken ze sinds dit jaar als organisatie vrijwel geheel agile.

Om deze ambitie verder te ondersteunen hebben ze een nieuw CRM aangeschaft; namelijk Salesforce. Voor hen zoeken we een ervaren CRM Projectmanager die dit nieuwe systeem gaat implementeren, op een dusdanige wijze dat ze daarmee hun organisatiedoelstellingen nog beter kunnen realiseren. Zowel op het vlak van business als IT kent deze implementatie de nodige uitdagingen. Het huidige CRM wordt dagelijks door > 1.000 mensen gebruikt, voor wie de implementatie een grote verandering zal betekenen. Daarnaast dient deze opdrachtgever als publieke organisatie bij de inrichting van hun systemen steeds zorgvuldige afwegingen te maken, o.a. op het gebied van privacy, personalisatie en optimalisatie van processen rondom klantinteractie.

Ze zoeken derhalve een ervaren CRM Projectmanager die deze uitdagingen herkent en het voortouw kan nemen op het totale implementatieproject.

 

Wat ga je doen?

Als ervaren projectmanager ben je eindverantwoordelijk voor het realiseren van de business en IT doelstellingen van CRM binnen de organisatie. Je werkt hierin nauw samen met de (IT) implementatiepartner Deloitte en de Business Implementatie Manager. Je bent een sparringpartner voor de directie en Raad van Bestuur rondom de CRM strategie en de organisatorische vraagstukken die hiermee samenhangen.

Jouw werkzaamheden omvatten in ieder geval:

 • Het definiëren van de aanpak en inrichting van processen op basis van businesswaarde en organisatiestrategie;
 • Aansturen van het CRM projectteam (kantelen van uitvoerend naar zelfsturend) in een agile omgeving;
 • Zorgdragen voor een optimale IT inrichting: koppeling met de Cloudomgeving, integratie met tientallen systemen middels te ontwikkelen koppelingen en supportprocessen;
 • Zorgdragen voor een optimale business implementatie en embedding van de nieuwe werkwijze bij > 1.000 gebruikers;
 • (Agile) aansturen van de overige betrokken teams, in nauw overleg met de opdrachtgever van het project;
 • Functionele aansturing van implementatiepartner Deloitte is ook onderdeel van jouw verantwoordelijkheid.

Je bent een stevige, ervaren en strategisch sterke Project-/Programmamanager. Vanuit jouw stevigheid ben je in staat om dit complexe organisatie brede project tot een goed resultaat te brengen. Dit doe je door behendig door het krachtenveld van de verschillende stakeholders binnen en buiten de organisatie te laveren. Je weet de juiste strategische vraagstukken te herkennen en te zorgen voor effectieve besluitvorming op het juiste niveau.

De volgende eigenschappen zijn hierbij onmisbaar:

 • Je hebt stevige ervaring met CRM implementaties in een vergelijkbare (publieke) omgeving en complexiteit, inclusief het managen van de hieruit voortvloeiende bedrijf brede vraagstukken;
 • Je hebt ervaring met grote projecten in een agile omgeving vorm te geven en te begeleiden. Servant leadership, agile, zelfsturing en eigenaarschap stimuleren zijn hier belangrijke elementen;
 • Je bent in staat om als gelijkwaardig sparringpartner op te treden richting directie en RvB, op zowel de projectaanpak alsook de hieruit voortvloeiende strategische vraagstukken;
 • Je bent in staat om ogenschijnlijk tegenstrijdige belangen bij elkaar te brengen waar nodig om tot resultaat te komen;
 • Je hebt overzicht en bent in staat structuur aan te brengen in een dynamische en snel veranderende omgeving.

 

De looptijd van deze opdracht is van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023 met optie tot verlenging.

Standplaats is Utrecht nabij het Centraal Station, waarbij ook de mogelijkheid tot deels remote werken bestaat.

 

Kandidaat omschrijving

 • Analytisch vermogen > Onderzoekt, herkent en begrijpt de belangrijkste elementen van vraagstukken en hun onderlinge samenhang.
 • Overzicht > Overziet de delen en het geheel van ontwikkelingen, vraagstukken, gegevens, opdrachten en projecten en begrijpt hoe deze elementen met elkaar samenhangen. Kan dit inzicht op effectieve manier vertalen naar handelen.
 • Overtuigingskracht > Is in staat draagkracht te creëren en weet anderen ertoe te brengen een standpunt, idee, advies of plan te accepteren en/of over te nemen.
 • Sturend vermogen > Is in staat om richting en sturing te geven aan een of meerdere medewerkers om de afdelingsdoelen te realiseren.
 • Visie > Vormt zich een beeld van de huidige situatie en relevante toekomstige ontwikkelingen en vertaalt deze in beleid op lange termijn voor de organisatie
  De competenties worden tijdens het interview getoetst.

Eisen

Opleiding

 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO of WO opleiding, bij voorkeur Bedrijfseconomie

Kennis

 • Kandidaat heeft actuele en aantoonbare kennis en kunde over het uitvoeren en aansturen van complexe CRM-implementaties

Ervaring

 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 7 jaar) en minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met project en- programmamanagement in een klantgerichte en/of commerciële omgeving
 • Kandidaat heeft een aantoonbare bewezen trackrecord met verantwoordelijkheid voor omvangrijke projecten en programma’s en (strategisch) stakeholdermanagement
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring in het managen van complexe programma’s met meerdere stakeholders en uiteenlopende belangen
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met Agile methodieken
 • Kandidaat heeft actuele (in de afgelopen 5 jaar) en aantoonbare ervaring met CRM implementatietrajecten

Specifiek van belang voor deze opdracht

Ervaring

Kandidaat heeft … jaar ervaring met Salesforce implementatieprojecten

 • 0 tot 3 jaar (10 %)
 • 3 tot 5 jaar (15 %)
 • 5 jaar of meer (25 %)

Kennis

Afgeronde HBO opleiding is op het gebied van Bedrijfseconomie

 

Interesse?

Ben je enthousiast na het lezen van deze interim opdracht? Stuur dan per omgaande en uiterlijk voor 7 september je actuele CV, persoonlijke motivatie en uurtarief incl. reiskosten naar dirk.rozemeyer@servicingyou.nl of via onderstaand formulier. Daarnaast verneem ik graag per wanneer je beschikbaar kan zijn, idealiter natuurlijk per 1 oktober 2022 voor deze opdrachtgever beschikbaar voor fulltime.

Voor vragen, bel je naar Dirk Rozemeyer op 06 – 52 63 64 89.