Interim honorarium

De opdrachtgever is voor de duur van de 'standaard' eerste drie maanden van de interim-opdracht de interim professional een uurvergoeding (incl. reiskosten NL) verschuldigd. Deze bedraagt 85% van de totale uurvergoeding zoals die door Servicing You aan opdrachtgever bekend is gemaakt en met haar is overeengekomen. De resterende 15% van de totale uurvergoeding is opdrachtgever gedurende deze periode (eerste drie maanden inzet van de interim professional) verschuldigd aan Servicing You. Beide partijen (interim professional en Servicing You) zullen derhalve separaat factureren.

Na de gewenningsperiode van drie maanden - waarbij opdrachtgever en interim professional uitgebreid aan elkaar hebben kunnen wennen - is een verlenging goed mogelijk. Indien zowel opdrachtgever alsook interim professional daartoe besluiten, zal Servicing You eenmalig een bemiddelingsvergoeding aan opdrachtgever en interim professional in rekening brengen ten bedrage van 3 maanden keer de uurvergoeding voor Servicing You á 15% per maand. Vervolgens zal Servicing You zich onttrekken uit deze voor beide partijen geslaagde bemiddeling. Een gecontinueerde inzet van de interim professional zoals in de eerste drie maanden, behoort natuurlijk ook tot de mogelijkheden.

Eventuele verdere verlengingen van de inzet van de interim professional bij de opdrachtgever kunnen vanaf dat moment rechtstreeks tussen beide partijen plaatsvinden.


Interessant:

  • Financieel voordeel voor de opdrachtgever is dat de inzet vande interim professional relatief gezien steeds goedkoper wordt naarmate deze langer (6 maanden) benodigd is.
  • Bijkomend voordeel voor de interim professional is, dat deze aangaande deze opdracht rechtstreeks onderhandelingen kan voeren met opdrachtgever over de verdere duur van zijn/haar verdere opdracht, uurvergoeding en opzegtermijn. Daarnaast is hij/zij verzekerd van een gecontinueerde passende interim-opdracht zonder tussenkomst van Servicing You als tussenpersoon.

Servicing You geeft de voorkeur aan exclusiviteit voor elke interim-opdracht voor een periode van 6 weken. Voordat wij met de opdracht aanvangen, ontvangt de opdrachtgever een opdrachtbevestiging ter goedkeuring.

Wij staan in voor de kwaliteit van ons werk en hanteren daarom een vervangingsgarantie tot drie maanden na start van de opdracht door de geleverde interim professional.


Servicing You

Kwaakhaven 24
2341 NW OEGSTGEEST
Nederland

Telefoon: +31 6 52 63 64 89

dirk.rozemeyer@servicingyou.nl
www.servicingyou.nl

KVK: 54252423
BTW: NL1406.76.922.B01

Share our site